Penulisan mengenai bahaya penggunaan baby walker daripada physiotherapist shafiqah telah disiarkan didalam majalah isihat.